Krótka Strefa Kreatywna


To autorski projekt Fundacji Rozwoju Designu LuCreate zakładający przekształcenie ulicy Krótkiej w Lublinie w otwartą dla mieszkańców przestrzeń miejską. Organizowane w niej będą  wydarzenia edukacyjno-kulturalne, w trakcie których mieszkańcy Lublina dowiadywać się będą czym są przemysły kreatywne, jak działają oraz  jaki mogą mieć wpływ na nasze otoczenie. 

Koncepcja opracowywana była przez projektantów i twórców skupionych wokół Fundacji LuCreate będących jednocześnie stałymi użytkownikami i miłośnikami ulicy Krótkiej. Naszym celem jest pokazanie naszym sąsiadom, przedstawicielom ratusza oraz wszystkim zainteresowanym mieszkańcom nowej wizji tego miejsca.

Ulica Krótka jest kameralną, śródmiejską uliczką, w sąsiedztwie której mieści się siedziba Fundacji Rozwoju Designu LuCreate. Miejsce to przez większość dnia zajmują zaparkowane niezgodnie z przepisami auta, które skutecznie uniemożliwiają atrakcyjne wykorzystanie tej przestrzeni.

Lokalni architekci, projektanci wzornictwa, grafiki, artyści oraz specjaliści od technologii 3D podjęli się zaprojektowania “żyjącej” przestrzeni miejskiej będącej przykładem nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, a przy tym samowystarczalnej ekonomicznie.

Osiem głównych zasad projektu:

1) Priorytet pieszych i rowerzystów

Projekt promuje bezpieczne i atrakcyjne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów, zmieniając ulicę Krótką w przestrzeń przyjazną dla ludzi. Chcemy pokazać, że miejsca takie można kreować od podstaw, aby zwiększyć komfort codziennego życia mieszkańców. W ramach projektu, ruch na uliczce został ograniczony poprzez zastosowanie automatycznych słupków drogowych, wysuwanych z ziemi. Dzięki temu, ulica stała się bardziej przyjazna dla pieszych i rowerzystów, zachowując jednocześnie dostęp do posesji oraz drogę przeciwpożarową. To działanie pozwoliło nam stworzyć bezpieczną i spokojną przestrzeń, gdzie ludzie mogą się swobodnie poruszać i spędzać wolny czas.

2) Zmiany klimatyczne i ekologia

Zastosowanie nowoczesnych technologii i dbałość o zrównoważone rozwiązania ekologiczne były jednymi z  kluczowych zasad projektu. Sadzenie dużych drzew, zbiornik retencyjny na deszczówkę i segregacja odpadów to przykłady, jakie można znaleźć w „Krótkiej Strefie Kreatywnej”. Dążyliśmy do tego, aby projekt był ukierunkowany na ochronę środowiska naturalnego i zrównoważone gospodarowanie zasobami. Strefa zieleni w projekcie pełni funkcję miejskiego ogrodu deszczowego. Ta innowacyjna koncepcja ma pozytywny wpływ na miasto, ponieważ pozwala na efektywne gromadzenie i wykorzystanie “deszczówki”, jednocześnie tworząc przyjazne dla środowiska miejsce. Zielenie pełnią także funkcję ekosystemu, przyciągając ptaki i owady, co sprzyja zachowaniu bioróżnorodności.

3) Estetyka i historyczny kontekst

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni, która nie tylko spełnia funkcje użytkowe, ale także zachowuje historyczny charakter miejsca. Współpracując z lokalnymi artystami i projektantami dbamy o estetykę i jakość wzornictwa, aby wnosić sztukę do przestrzeni publicznej.

Mała architektura i założony ogródek w koncepcji projektu nawiązują do kiosków handlowych, które kiedyś były obecne w tym miejscu. To odwołanie do historii ulicy Krótkiej nadaje projektowi charakterystyczny i unikalny wygląd, jednocześnie wpisując się w kontekst miejsca.

4) Nowatorskie podejście i nowoczesne technologie

Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak rzeczywistość wirtualna, było kluczowe dla projektu. To nie tylko ułatwiło prezentację koncepcji, ale także pokazało zaawansowane podejście do projektowania przestrzeni miejskiej.

Nowoczesne technologie to nie tylko wirtualna rzeczywistość, czy wizualizacje 3D, ale także nowoczesne rozwiązania projektowe – takie jak  ochrona systemu korzeniowego nowo nasadzonych dużych drzew w mieście. Dzięki temu, drzewa te będą mogły rosnąć zdrowo i bezpiecznie, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza i komfortu mieszkańców.

5) Współpraca i interdyscyplinarność

Do projektowania podeszliśmy interdyscyplinarnie – łącząc architektów, projektantów, artystów i specjalistów od technologii 3D. Dało nam to możliwość tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które uwzględniają różnorodne aspekty projektu miejskiego. Osoby pracujące nad koncepcją na co dzień korzystają z ulicy Krótkiej, co pozwoliło nam uwzględnić różnorodne aspekty projektu i stworzyć kompleksową wizję przestrzeni miejskiej.

6) Przedsiębiorczość

„Krótka Strefa Kreatywna” ma być samowystarczalna ekonomicznie poprzez zadbanie o przestrzeń dla lokalnych przedsiębiorców. Widzimy możliwość zwiększenia obrotów w branży gastronomicznej i eventowej, co przyczyni się do utrzymania i rozwoju przestrzeni miejskiej. Tworzenie woonerfów, takich jak „Krótka Strefa Kreatywna,” ma pozytywny wpływ na ekonomię miasta. Przestrzenie dla lokalnych przedsiębiorców, gastronomii i eventów generują dodatkowe przychody, które mogą być wykorzystane na utrzymanie i rozwijanie przestrzeni, a także na obsługę infrastruktury miejskiej.

7) Sztuka i kultura

„Krótka Strefa Kreatywna” może być miejscem, gdzie sztuka i kultura spotykają się z życiem codziennym. Projekt zakłada organizowanie wystaw, prelekcji i warsztatów na świeżym powietrzu, tworząc atrakcyjny program kulturalny dla mieszkańców. Zaprojektowana fontanna z rzeźbą, nadaje uliczce charakterystyczny element i przyciąga uwagę mieszkańców oraz turystów. Dzięki stworzeniu estetycznej przestrzeni i podejmowaniu licznych działań w branży kreatywnej wprowadzamy kulturę i sztukę do serca miasta.

8) Angażowanie społeczności lokalnej

To co dla nas ważne, to zaangażowanie mieszkańców i lokalnych firm w tworzenie i rozwijanie przestrzeni miejskiej. Chcemy wypracować model współpracy między sektorem kreatywnym, mieszkańcami a władzami miasta. Wspólnie stworzony program kulturalny dla mieszkańców zapewniłby trwałość i sukces „Krótkiej Strefy Kreatywnej”, a także zachęciłby mieszkańców Lublina, a szczególnie projektantów branży kreatywnej, do inicjowania podobnych projektów w sąsiedztwie. „Krótka” może być inspirującym przykładem udanej transformacji miejskiej przestrzeni.

Każdy z nas ma swoją uliczkę…

…naszą uliczką jest ulica Krótka.

Zespół projektowy: 

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Z przyjemnością podzielimy się z Tobą naszym wieloletnim doświadczeniem i przeprowadzimy Cię przez kreatywny proces projektowania.